• Kredyt mieszkaniowy  Kredyt mieszkaniowy to dla dużej grupy osób jedyna i najszybsza szansa na zakup własnego mieszkania. Większość banków posiada w swojej ofercie ten produkt, jednak decydując się na podpisanie umowy, wiążącej nas z bankiem na wiele lat, niezbędne jest dokładne zapoznanie się z parametrami oferty. Przeznaczenie kredytów mieszkaniowych jest szerokie, a ich finansowanie pozwala na:

  •             zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,

  •             zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym lub wtórnym, w tym zakup mieszkania komunalnego/zakładowego/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

  •             budowę domu systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,

  •             zakup działki budowlanej,

  •             nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego,

  •             adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,

  •             przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,

  •             wykończenie nieruchomości nabywanej na rynku pierwotnym,

  •             remont/modernizację nieruchomości,

  •             refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na wyżej wymienione cele,

  •             spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele.

  Większość banków oferuje kredyty mieszkaniowe w walutach: PLN, CHF, USD I EURO.

  Standardowo maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat, jednak są banki posiadające w swojej ofercie dłuższy okres kredytowania (do 40lat). Podstawowym zabezpieczeniem kredytów mieszkaniowych jest hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy, współkredytobiorcy bądź innej osoby, która w formie pisemnego oświadczenia ustanowiła na nieruchomości hipotekę. Dodatkowymi zabezpieczeniami stosowanymi przez banki są: weksel in blanco, umowa przelewu wierzytelności kredytobiorcy w stosunku do developera/spółdzielni mieszkaniowej – w przypadku kredytu budowlano-hipotecznego (inwestycja w trakcie realizacji), ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesją prawa z polisy ubezpieczenia nieruchomości (od ognia i innych zdarzeń losowych) – nie dotyczy nieruchomości w trakcie budowy, cesja prawa z polisy ubezpieczenia na życie.

  Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych zawsze oparte jest o stawkę WIBOR (w przypadku kredytów złotówkowych) bądź LIBOR (w przypadku kredytów walutowych). Do podanych wskaźników banki doliczają własną marżę, której wysokość ustalana jest indywidualnie, w zależności od oferty banku.

  Kredyt mieszkaniowy to produkt bardzo obszerny, wymagający poświęcenia czasu dla osób zamierzających skredytować zakup nieruchomości. Dokładną i szczegółową ofertę poznamy w oddziałach banków, w których doradca przede wszystkim obliczy na podstawie dochodów naszą zdolność kredytową oraz poinformuje nas o całkowitym koszcie kredytu.

  Published on Styczeń 12, 2010 · Filed under: Kredyty; Tagged as: , , , , , ,
  No Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.